حضور آیت الله فلاحتی در تجمع مردم شهر رشت در محکومیت کشتار وحشیانه کـودکان غزه

حضور آیت الله فلاحتی در تجمع مردم شهر رشت در محکومیت کشتار وحشیانه کـودکان غزه
۲۷ آبان ، ۱۴۰۲ | | 2 دقیقه خواندن