آیت الله فلاحتی صبح امروز در بدو ورود به سیاهکل به مزار شهدای این شهر رفت و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

آیت الله فلاحتی صبح امروز در بدو ورود به سیاهکل به مزار شهدای این شهر رفت و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.
۵ آذر ، ۱۴۰۲ | | یک دقیقه خواندن