آیت الله فلاحتی در دیدار مدیران اوقاف و اعضای هیات امنای بقاع متبرکه گیلان:

نظارت دقیق بر زیرمجموعه و موقوفه ها توسط متولیان مربوطه حائز اهمیت است/ تولی گری نظام مند موجب اعتماد مردم به اوقاف می‌شود/ ضرورت احیای موقوفه های فراموش شده گیلان

نماینده ولی فقیه در گیلان سازمان اوقاف را متولی موقوفه ها عنوان کرد و گفت: وقف یک نظام معاش پایدار و مستمر برای واقف است.

۴ آبان ، ۱۳۹۸
4 دقیقه خواندن
83 بازدیدها