در مسجد مصلی رشت برگزار شد:

مراسم شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی همزمان با سراسر کشور در مصلی رشت برگزار شد.

۱۵ مرداد ، ۱۴۰۱
2 دقیقه خواندن
261 بازدیدها