آیت الله فلاحتی بمناسبت روز خبرنگار پیامی صادر کرد

رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۸۰/۸/۲۲ درباره خبرنگاران فرمودند «اگر زحمات شما نباشد، این لحظه‌ها هرگز ماندگار نمی‌شود؛ شما آن را حفظ می‌کنید و در اختیار افکار مردم قرار می‌دهید و بدون این دوربین‌ها، قلم‌ها و دلسوزی‌های شما برای تهیه و تنظیم اخبار و مطالب، این کارهای ما مثل یک چیزهای تثبیت نشده است.» به گزارش […]

۱۷ مرداد ، ۱۴۰۲ | | یک دقیقه خواندن